Back to Top

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Aby zgłosić swój udział w IX Seminarium Spektrochemu należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu spektrochem24.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2017 r.

Koszt uczestnictwa w IX SEMINARIUM SPEKTROCHEMU

Przy zgłoszeniu do 30 września 2017 r.

  • 400 zł + VAT, dla jednej osoby z firmy
  • 350 zł + VAT, dla dwóch osób z firmy (za osobę)
  • 320 zł + VAT, dla trzech i więcej osób z firmy (za osobę)

Przy zgłoszeniu po 30 września 2017 r.

  • 500 zł + VAT, dla jednej osoby z firmy
  • 450 zł + VAT, dla dwóch osób z firmy (za osobę)
  • 420 zł + VAT, dla trzech i więcej osób z firmy (za osobę)

W cenie zawarty jest koszt uczestnictwa w IX Seminarium, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz udział w imprezie integracyjnej w przeddzień, tj. 15 listopada 2017 r.

W cenie nie jest zawarty koszt noclegu. Rezerwacji pokoi i opłaty należy dokonywać indywidualnie. Dla uczestników IX Seminarium specjalne ceny pokoi w Hotelu Szafran:

  • 215 PLN brutto za pokój 1-osobowy (ze śniadaniem)
  • 255 PLN brutto za pokój 2-osobowy (ze śniadaniem)

Specjalne ceny pokojów obowiązują przy dokonaniu rezerwacji w sposób opisany w mailu, który jest wysyłany po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w Seminarium!!

Dla pierwszych przesłanych zgłoszeń specjalne niespodzianki podczas Seminarium

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność przesłania zgłoszeń.

W przeddzień IX Seminarium przewidziane są dodatkowe imprezy integracyjne dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Szafran

1

Off-road Jeepami Wranglerami
(UWAGA! Ilość miejsc limitowana – zapytaj o szczegóły)

2

Kolacja i impreza integracyjna

casino

Integracja przy stołach kasynowych

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie uczestnictwa w IX Seminarium zostanie potwierdzone na podany e-mail osoby zgłaszającej w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wystawienie faktury Pro-Forma z 7-dniowym terminem płatności.
Oświadczam, że zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z faktury Pro-Forma w terminie podanym na fakturze przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze. W tytule przelewu należy podać numer faktury.

W przypadku odwołania zgłoszenia w IX Seminarium w terminie po 1.11.2017 r wpłata na poczet Seminarium nie podlega zwrotowi. Nie odwołanie i nie wzięcie udziału w Seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej (mailowej).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane adresy e-mailowe newslettera z aktualnościami Spektrochemu, nie częściej niż raz w tygodniu. Dane wskazane w formularzu nie będą przetwarzane w innych celach.

Śledź wydarzenie na Facebooku

Copyright © 2018 www.spektrochem24.pl Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: www.advit.pl