Back to Top

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE

Aby zgłosić swój udział w X Seminarium Spektrochemu należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu spektrochem24.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2018 r.

Koszt uczestnictwa w X SEMINARIUM SPEKTROCHEMU

Przy zgłoszeniu do 30 września 2018 r.

  • 400 zł + VAT, dla jednej osoby z firmy
  • 350 zł + VAT, dla dwóch osób z firmy (za osobę)
  • 320 zł + VAT, dla trzech i więcej osób z firmy (za osobę)

Przy zgłoszeniu po 30 września 2018 r.

  • 500 zł + VAT, dla jednej osoby z firmy
  • 450 zł + VAT, dla dwóch osób z firmy (za osobę)
  • 420 zł + VAT, dla trzech i więcej osób z firmy (za osobę)

W cenie zawarty jest koszt uczestnictwa w X Seminarium, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe oraz udział w imprezie integracyjnej w przeddzień, tj. 14 listopada 2017 r.

W cenie nie jest zawarty koszt noclegu. Rezerwacji pokojów i opłaty należy dokonywać indywidualnie. Dla uczestników X Seminarium specjalne ceny pokojów w Hotelu Szafran:

  • 230 PLN brutto za pokój 1-osobowy (ze śniadaniem)
  • 270 PLN brutto za pokój 2-osobowy (ze śniadaniem)

Specjalne ceny pokojów obowiązują przy dokonaniu rezerwacji w sposób opisany w mailu, który jest wysyłany po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w Seminarium!!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność przesłania zgłoszeń.

W przeddzień X Seminarium przewidziane są dodatkowe imprezy integracyjne dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Szafran

z20248272vmarcin-daniec

Występ stand-up Marcina Dańca – legendy sceny kabaretowej

disco-fox-80-volume-7-the-original-maxi-singles-collection

Kolacja integracyjna i dyskoteka

casino

Rozrywka przy stołach kasynowych

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie uczestnictwa w X Seminarium zostanie potwierdzone na podany e-mail osoby zgłaszającej w ciągu max. 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wystawienie faktury Pro-Forma z 7-dniowym terminem płatności. 
Oświadczam, że zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty wynikającej z faktury Pro-Forma w terminie podanym na fakturze przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze. W tytule przelewu należy podać numer faktury.

W przypadku odwołania zgłoszenia w X Seminarium w terminie po 1.11.2018 r wpłata na poczet Seminarium nie podlega zwrotowi. Nie odwołanie i nie wzięcie udziału w Seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej (mailowej).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane adresy e-mailowe newslettera z aktualnościami Spektrochemu, nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Dane wskazane w formularzu nie będą przetwarzane w innych celach i nie będą udostępniane żadnym podmiotom.

Śledź wydarzenie na Facebooku

Copyright © 2019 www.spektrochem24.pl Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: www.advit.pl