Back to Top

SEMINARIUM

Seminaria Spektrochemu to cykl konferencji odbywających się raz w roku dla specjalistów z działów R&D i KJ producentów farb, lakierów i tynków wodorozcieńczalnych dyspersyjnych.

To event, który przygotowany jest w 100% w oparciu o badania przeprowadzone w laboratorium R&D Spektrochemu – jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów farb i lakierów w Europie.

W tym roku mamy przyjemność zaprosić na X Seminarium Spektrochemu – jubileuszową edycję, która jak co roku odbędzie się w Hotelu Szafran**** w Czeladzi (na Śląsku) w dniu 15 listopada 2018 r. Jak co roku konferencję poprzedzać będzie kolacja integracyjna, podczas której moc atrakcji i dobrej zabawy dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Szafran**** w przeddzień Seminarium ( z 14 na 15 listopada), a wśród nich m.in. dyskoteka Italodisco, kasyno oraz występ stand-up Marcina Dańca.

Poniżej prezentujemy streszczenia przygotowanych przez nas tematów prezentacji, które przygotowaliśmy specjalnie na jubileuszową dziesiątą edycję naszej konferencji.

Wszystkie wykłady podczas konferencji będą tłumaczone symultanicznie (z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski)

Modyfikacje czasu otwartego produktów dyspersyjnych schnących w temperaturach podwyższonych oraz bliskich 0°C

Stosowanie dyspersyjnych materiałów powłokowych schnących pod wpływem odparowania wody i koalescencji cząstek dyspersji polimerowej jest mocno zależne od temperatury podłoża i otoczenia. Koalescenty mogą pomóc w obniżeniu MFFT, ale nie pomogą w wydłużeniu lub skróceniu czasu wysychania umożliwiając pracę w temperaturach wysokich latem, czy też niskich wiosną, jesienią czy wczesną zimą. Do tego celu potrzebne są specjalne środki pomocnicze. Ale jak je stosować? Jak weryfikować laboratoryjnie ich działanie? Na co wpływają oprócz modyfikacji czasu otwartego/czasu schnięcia?

Podczas wykładu zaprezentujemy w jaki sposób modyfikować schnięcie dyspersyjnych powłok do wnętrz i do elewacji, pod kątem wydłużenia czasu schnięcia w podwyższonej temperaturze (w sezonie letnim) oraz celem skrócenia czasu schnięcia w temperaturach niskich (bliskich 0°C, wczesną wiosną i późną jesienią). Omówimy w jaki sposób modyfikować czas schnięcia celem umożliwienia wydłużonego wysychania podczas łączenia pasów (tzw. mokra krawędź) oraz zaprezentujemy w jaki sposób prowadzić badania laboratoryjne celem oznaczenia efektywności działania środków pomocniczych.

czas-otwarty-1
czas-otwarty-2

Wpływ koalescentów non-VOC na jakość powłok kryjących do malowania stolarki okiennej i drzwiowej

Białe kryjące systemy powłokowe do przemysłowego malowania stolarki okiennej i drzwiowej muszą cechować się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, odporności na warunki atmosferyczne czy chociażby antyblokingiem. Uzyskanie takich parametrów wymaga stosowania dyspersji o wysokiej Tg, a tym samym i wysokich wartościach MFFT. Stąd wymagane jest stosowanie koalescentów obniżających MFFT do poziomu temperatur panujących na linii lakierniczej/suszarni do kondycjonowania powłok.

Coraz większa świadomość ekologiczna wprowadza koalescenty, które nie są klasyfikowane jako VOC (o wysokiej temperaturach wrzenia, powyżej 250°C lub koalescentów nielotnych). W przedmiotowej pracy badawczej omówimy wpływ sześciu różnych koalescentów nieklasyfikowanych jako VOC na wytrzymałość i trwałość białych systemów do malowania stolarki okiennej i drzwiowej z wykorzystaniem dyspersji polimerowych o Tg ok. 70°C i 25°C.

Zaprezentowane zostaną wyniki badań wpływu koalescentów przeprowadzone w laboratorium Spektrochemu w oparciu o badania wytrzymałości mechanicznej, właściwości optyczne powłok oraz ich trwałość w komorze starzeniowej.
Podczas Seminarium zostanie zaprezentowany wykład, który będzie wygłoszony podczas PRA’s 11th International Woodcoatings Congress w Amsterdamie w dniu 24 października 2018 r.

pomiar-grubosci-na-drewnie
teaserbild-website_96-jpg_event

Zwiększanie wytrzymałości powłok malarskich dyspersyjnych za pomocą napełniaczy funkcyjnych i włókien celulozowych

 

Przedstawimy wyniki badań dotyczące modyfikacji receptur pod kątem udziału napełniaczy o różnej budowie krystalograficznej, pochodzących z różnych złóż i cechujących się zróżnicowanymi właściwościami mineralogicznymi (morfologią, rodzajem, liczbą olejową, twardością w skali Mohsa, itp.). W wyniku prac badawczych wykonanych z udziałem napełniaczy o zróżnicowanej budowie można zwiększać wytrzymałość powłok na odporność na szorowanie na mokro (przeskok np. z 3 do 1 klasy odporności na szorowanie wg EN 13300), tendencję powłok do wybłyszczania, właściwości antyrefleksyjne, poprawę krycia, itp.

Wyniki badań będą dotyczyły wielu wypełniaczy, np. ceramicznych, węglanu wapnia, kwarcu, krystobalitu, glinokrzemianów, diatomitu, wollastonitu, sjenitu nefelinowego i innych.

W ramach prezentacji omówimy również wpływ włókien celulozowych na właściwości farb dyspersyjnych pod kątem ich wpływu na reologię, właściwości wytrzymałościowe oraz trwałość powłok.

szorowanie-astm
tynk-z-wloknami

Wpływ obróbki powierzchniowej bieli tytanowej na jej właściwości w powłokach dyspersyjnych na drewno oraz do elewacji

Biały pigment dający bardzo dobre krycie, odporność na warunki atmosferyczne, … ale i generujący największy udział kosztów we wsadzie surowcowym…., a także często niedostępny z powodu kryzysu na rynku, …a ostatnio nawet na szali bycia szkodliwym.
Biel tytanowa występuje w różnych odmianach i gatunkach, a te z kolei są obrabiane powierzchniowo różnymi związkami organicznymi i nieorganicznymi. Podczas prezentacji przedstawimy wyniki pracy badawczej nad znaczeniem rodzaju i ilości obróbki powierzchniowej najpopularniejszych bieli tytanowych z rynku i wpływie tej obróbki na właściwości odporności na warunki atmosferyczne, krycie, retencję zabrudzeń, itp., powłok dyspersyjnych na drewno oraz do malowania elewacji budynków.

Omówimy wyniki badań bieli tytanowych rutylowych i anatazowych, w tym fotokatalitycznych celem przekazania wiedzy na temat rekomendacji wynikającej z badań przeprowadzonych w naszym laboratorium. Przedstawimy również proces produkcji bieli tytanowej oraz jej cechy charakterystyczne, które powinny być brane pod uwagę przy formułowaniu różnych receptur wyrobów malarskich.

sypanie-bieli-tytanowej
umieszczanie-probek-w-komorze

Nowe dyspersje z ziemi włoskiej. Wyniki badań aplikacyjnych

Przedstawiany wyniki badań nowoopracowanych dyspersji polimerowych wytwarzanych we Włoszech – wyniku naszej współpracy z firmą Vinavil. Zaprezentujemy ciekawe dyspersje do sporządzania farb bezemisyjnych, powłok wodoodpornych i wodoszczelnych, powłok na drewno i metal, a także do produkcji farb o bardzo dobrych właściwościach optycznych (m.in. wysokim kryciu na mokro i sucho) dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozkładu wielkości cząstek polimeru).

dyspersje-polimerowe-w-labo

Oprócz prezentacji Spektrochemu, w programie znajdą się również prezentacje naszych partnerów:

  • Firma Vinavil z Włoch opowie o swoich nowych dyspersjach polimerowych wdrożonych na rynek w 2018 roku, a także o specjalnych dyspersjach na bazie kopolimerów VeoVa
  • Firma 3M przedstawi ciekawe rozwiązania na temat farb odbijających promieniowanie słoneczne
  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zaprezentuje wstęp do wymagań ekologicznych dla znaku Ecolabel dla farb i lakierów wodorozcieńczalnych
  • Producent spektrofotometrów – firma X-Rite przedstawi swoją ofertę nowoczesnej aparatury dla opracowywania kolorów farb i tynków oraz ich codziennej kontroli jakości
  • CFF z Niemiec przybliży zastosowania włókien celulozowych w nowoczesnych farbach lateksowych dla budownictwa
  • THOR – producent biocydów zaprezentuje szykujące się zmiany na rynku biocydowym pod kątem regulacji prawnych
Copyright © 2019 www.spektrochem24.pl Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: www.advit.pl